• Czy mój kantor musi być wyposażony w urządzenia fiskalne?
  Mimo, że zgodnie z najnowszym projektem Rozporządzenia Ministra Finansów, podmioty prowadzące sprzedaż walut nadal mogą korzystać ze zwolnienia (podmiotowego i przedmiotowego ) z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej aż do dnia 31 grudnia 2018 roku, zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą urządzeń specjalizowanych Novitus. Obecnie czekamy na podpisanie ostatecznej wersji Rozporządzenia, które jednoznacznie określi wszystkie obowiązki właścicieli kantorów wymiany walut. Poprzednia wersja Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakładała, że kantory utracą dotychczasowe zwolnienie z dniem 31 marca 2018 roku, co oznaczałoby, że każdy podmiot wymieniający waluty (za wyjątkiem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych) od 1 kwietnia 2018 roku musiałby sprzedaż walut rejestrować na urządzeniu fiskalnym.

  Zgodnie z Art. 111. Ustawy o VAT: "Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących". Oznacza to, że w przyszłości, już po utracie zwolnienia, o którym mowa powyżej, na kasie fiskalnej w kantorze rejestrować się będzie sprzedaż walut, a nie ich zakup.
 • Jakie urządzenia fiskalne mogę wybrać?ROZWIŃ
  Urządzenia rejestrujące, zwane ogólnie "kasami fiskalnymi" dzielą się na dwie grupy:

  • Kasa fiskalna - jest to urządzenie, które może pracować samodzielnie lub być połączone do systemu komputerowego, ale rejestracja sprzedaży towarów lub usług odbywa się na nim z poziomu jego klawiatury, a nazwy rejestrowanych (sprzedawanych) towarów lub usług muszą wcześniej być zaprogramowane w bazie towarowej kasy wraz z przypisaniem im właściwej stawki VAT. Towar/usługa mogą mieć zaprogramowaną w kasie cenę sprzedaży lub cenę tę można podać każdorazowo z klawiatury kasy podczas sprzedaży danego towaru/usługi.

  • Drukarka fiskalna - jest to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze oraz programie (systemie) sprzedaży. Wystawianie paragonów potwierdzających sprzedaż towarów lub usług odbywa się w systemie komputerowym a drukarka fiskalna drukuje fiskalne potwierdzenie tej operacji (paragon fiskalny). Dane towarów oraz usług, w tym nazwy, stawki VAT, ceny itd. zaprogramowane są w bazie towarowej programu komputerowego. Na drukarkach fiskalnych można (oprócz paragonów i raportów fiskalnych) drukować dowolne wydruki niefiskalne (potwierdzenia itp.).
 • Kasa, czy drukarka fiskalna - jak optymalnie zorganizować stanowisko kasowe?ROZWIŃ
  Wybór rodzaju urządzenia wpływa na organizację punktu wymiany walut, ponieważ dla każdego z tych urządzeń inaczej organizuje się rejestrację sprzedaży oraz inaczej się je obsługuje. Oba typy urządzeń mają również odmienne możliwości. Już dzisiaj zdecydowana większość kantorów posiada odpowiednie komputery oraz dedykowane programy do prowadzenia niefiskalnej ewidencji wymiany (skupu i sprzedaży) walut oraz drukowania potwierdzeń tych operacji na zwykłej drukarce komputerowej. Dlatego dla kantorów optymalnym wyborem będzie urządzenie fiskalne typu "drukarka fiskalna".

  Ważną kwestią jest, aby Twój program używany w kantorze posiadał opcję współpracy z drukarką fiskalną. W tym celu należy z odpowiednim wyprzedzeniem zwrócić się do firmy dostarczającej program komputerowy z pytaniem, czy taka współpraca z drukarką fiskalna będzie udostępniona. Wdrożenie nowej wersji oprogramowania umożliwi poprawną współpracę systemu z urządzeniami fiskalnymi. Większość dostawców oprogramowania już pracuje nad niezbędnymi poprawkami, które będą zgodne z nowymi wymogami przepisów fiskalnych.
 • Dlaczego NOVITUS to najlepsze rozwiązanie dla mnie?ROZWIŃ
  Oferowane przez COMP SA drukarki fiskalne marki NOVITUS mają możliwość drukowania dowolnych wydruków niefiskalnych. Oznacza to, że na tym jednym urządzeniu kasjer obsługujący kantor może drukować wymagane przez prawo fiskalne paragony fiskalne potwierdzające sprzedaż waluty oraz - korzystając z ich unikalnej funkcjonalności - na wydrukach niefiskalnych drukować niefiskalne potwierdzenia skupu waluty.

  W paragonie fiskalnym oprócz nazwy towaru /usługi (która może mieć nawet do 60 znaków) można wydrukować dodatkowe 3 linie opisu dla rejestrowanej usługi. W tym opisie może znaleźć się pełna informacja o dokładnym kursie sprzedaży danej waluty z dowolną ilością miejsc po przecinku. Urządzenia fiskalne w Polsce rejestrują sprzedaż dowolnej ilości (z wieloma miejscami po przecinku) sprzedawanych towarów lub usług ale cenę towaru/usługi można podać z dokładnością do 1 grosza (dwa miejsca po przecinku). Dlatego funkcja dodatkowego opisu towaru/usługi jest tak ważna - klient otrzyma bardzo dokładne informacje o zakupionej walucie.
 • Jak działa formularz zamówienia i w czym może mi pomóc?ROZWIŃ
  Zapraszamy do złożenia zamówienia na urządzenie fiskalne pochodzące od największego polskiego producenta urządzeń fiskalnych - firmy COMP SA, będącej właścicielem marki NOVITUS. Korzystając z naszego formularza dostępnego na tej stronie, uzyskujesz profesjonalne wsparcie dla Twoich zakupów. Wygodna forma zamawiania urządzeń Novitus oszczędza Twój cenny czas i pozwoli nam na przedstawienie odpowiedniej oferty od najlepszych Autoryzowanych Partnerów Novitus w Twojej okolicy, którzy zrealizują błyskawicznie planowany zakup. Wraz w urządzeniem zamawianym tutaj otrzymujesz w cenie także:

  • Wsparcie w kwestiach związanych z użytkowaniem urządzenia fiskalnego
  • Pomoc w uzyskaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego, przysługującego na zakup nowego urządzenia fiskalnego w Twojej firmie (nawet do 90% kosztów zakupu)
  • Fachowe szkolenie z obsługi urządzenia
  • Instalację i programowanie oraz fiskalizację urządzenia

  Intuicyjny formularz wymaga podania jedynie kilku podstawowych informacji oraz udzielenia przez Ciebie zgody na dalszą komunikację marketingową, wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do innych celów niż zakup urządzenia fiskalnego, ani przekazywać ich innym podmiotom niezwiązanym z przedmiotem zakupu. Dbamy o twój spokój i cenny czas, dlatego możesz być spokojny o bezpieczeństwo powierzanych nam danych.
 • Jak będzie wyglądać proces rejestracji sprzedaży walut na potrzeby przepisów fiskalnych?ROZWIŃ
  Tutaj już wkrótce znajdziesz szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji sprzedaży walut w twoim kantorze.